nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

BIẾN ĐIỆU CỦA “一”  / yī / VÀ “不” / bù / TRONG TIẾNG TRUNG

Đăng lúc 22:27:01 07/01/2023

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Bài này chúng ta cùng học về cách biến điệu của  “一” / yī / VÀ “不” / bù / ha.

 

CHỮ 一  / yī /

I.  Chữ 一 / yī / NHẤT , khi đọc nó một mình hay khi nó đứng ở vị trí cuối câu từ thì ta đọc theo đúng thanh điệu là thanh 1.

II. Chữ 一 / yī / khi đứng trước âm tiết có thanh điệu là thanh 4 thì nó sẽ biến thành thanh 2

Ví dụ:

1) 一道 - /yīdào/ => /yídào/

2) 一次 - /yīcì/ => /yícì/

3) 一定 - /yīdìng/ => /yídìng/

4) 一致 - /yīzhì/ => /yízhì/

5) 一律 - /yīlǜ/ => /yílǜ/

Lưu ý: chỉ biến âm khi đọc, cách viết vẫn phải giữ nguyên.

III. Chữ 一 / yī / khi đứng trước thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì nó sẽ biến thành thanh 4.

Ví dụ:

+   Đứng trước thanh 1:

1) 一般 - /yībān/ => /yìbān/

2) 一经 - /yījīng/ => /yìjīng/

+   Đứng trước thanh 2:

1) 一时 - /yīshí/ => /yìshí/

2) 一条 - /yītiáo/ => /yìtiáo/

+   Đứng trước thanh 3:

1) 一举 - /yījŭ/ => /yìjŭ/

2) 一早 - /yīzǎo/ => / yìzǎo/

IV. Chữ 一 / yī / khi bị kẹp ở giữa trùng điệp động từ (động từ lặp lại) thì ta đọc thanh nhẹ.

Ví dụ:

1) 看一看 - /kàn yī kàn/ => /kányikàn/

2) 想一想 - /xiǎng yī xiǎng/ => /xiǎngyixiǎng/

3) 问一问 - /wèn yī wèn/ => /wènyiwèn/

CHỮ不 /bù /

I.  CHỮ不 /bù /BẤT khi đọc nó một mình hay khi nó đứng ở vị trí cuối câu thì ta đọc theo đúng thanh điệu nguyên thủy của nó là thanh 4.

II. CHỮ不 /bù /khi đứng trước âm tiết có thanh điệu là thanh 4 thì nó sẽ biến thành thanh 2.

Ví dụ:

1) 不会 - /bùhuì/ => /búhuì/

2) 不但  - /bùdàn/=> /búdàn/

3) 不论 - /bùlùn/ => /búlùn/

4) 不必 - /bùbì/ => /búbì/ 

III.  CHỮ不 /bù / khi bị kẹp ở giữa động từ hoặc hình dung từ (tính từ), hay như bị kẹp ở giữa động từ và bổ ngữ thì ta đọc thanh nhẹ.

Ví dụ:

1) 好不好 - /hǎobùhǎo/ => /hǎobuhǎo/

2) 行不行 - /xíngbùxíng/ => /xíngbuxíng/

3) 看不看 - / kànbùkàn/ => / kànbukàn/

 

 

 


Theo dõi An An Hoa Ngữ để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

- 好好努力-天天向上-

Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo nhé. 

 

 

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK