nhom facebook
Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

CÁCH DIỄN TẢ ĐIỀU KIỆN-KẾT QUẢ TRONG TIẾNG TRUNG

Đăng lúc 10:47:07 24/08/2022

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Bài này chúng ta cùng học về câu diễn tả điều kiện - kết quả 只有。。。,才。。。: CHỈ CÓ....MỚI ....

 

1. 只有写完作业,才能跟朋友出去玩。

/Zhǐyǒu xiě wán zuòyè, cái néng gēn péngyǒu chūqù wán./

Chỉ có làm bài tập xong thì mới có thể cùng bạn bè ra ngoài chơi.

2. 只有 努力 才 能 做 好 工作。

Zhǐyǒu nǔlì cái néng zuò hǎo gōngzuò

Chỉ có chăm chỉ mới có thể làm tốt công việc

3. 只有爱,才能让人有变化。

/Zhǐyǒu ài, cáinéng ràng rén yǒu biànhuà./

Chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người thay đổi.

4. 只有小李的话,他才听。

/Zhǐyǒu xiǎo lǐ de huà, tā cái tīng./

Chỉ có lời tiểu Lý nói thì anh ta mới chịu nghe.

 


Theo dõi An An Hoa Ngữ để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

- 好好努力-天天向上-

Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo nhé. 

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK