nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

CÁCH PHÁT ÂM TỪ LẶP (1 ÂM TIẾT)

Đăng lúc 16:11:50 17/05/2022

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Bài này chúng ta cùng học về cách phát âm từ lặp một âm tiết nhé.

1. Danh từ lặp

+ Những danh từ chỉ thành viên trong gia đình, âm tiết lặp lại mang thanh nhẹ: 叔叔shūshu ,奶奶nǎinai ,爸爸bàba ,妈妈māma ,姐姐jiějie ,妹妹mèimei ,。。。

+ Danh từ lặp lại biểu thị mỗi, mọi, âm tiết lặp lại giữ nguyên thanh điệu: 家家jiājiā ,户户hùhù ,时时shíshí ,处处chùchù

+ Âm tiết thứ hai khi lặp lại tên của một người nên được giữ thanh điệu: 郭晶晶guōjīngjīng

2. Động từ lặp

Biểu thị làm gì đó một chút, từ lặp lại mang thanh nhẹ: 看看kànkan ,听听tīngting

3. Tính từ lặp

+ Từ lặp mang thanh nhẹ: 早早儿 nǎozaor

+ Từ lặp giữ nguyên thanh điệu: 慢慢mànmàn ,红红hónghóng

 


- 好好努力-天天向上-

Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo nhé. 

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK