nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

SO SÁNH TRONG TIẾNG TRUNG (P1)

Đăng lúc 08:55:25 24/08/2022

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Bài này chúng ta cùng học về cấu trúc so sánh (P1)

 

A 比 B + tính từ + 一点儿/一些/得多/多了。

Cấu trúc trên được sử dụng để chỉ mức độ chênh lệch giữa các sự vật, 一点儿 và 一些 chỉ mức độ chênh lệch không lớn, 得多 và 多了 chỉ mức độ chênh lệch rất lớn.

1. 小王比小李高一点儿。

/Xiǎo wáng bǐ xiǎo lǐ gāo yīdiǎnr/

Tiểu Vương cao hơn Tiểu Lý một chút.

2. 妈妈比我胖一些。

/Māmā bǐ wǒ pàng yīxiē/

Mẹ mập hơn tôi một chút.

3. 今天的考试比昨天的难得多。

/Jīntiān de kǎoshì bǐ zuótiān de nán dé duō/

Bài kiểm tra hôm nay khó hơn hôm qua nhiều.

4. 我赚的钱比你赚的少多了。

/Wǒ zhuàn de qián bǐ nǐ zhuàn de shǎo duōle./

Tiền mình kiếm được ít hơn cậu nhiều đấy.

 


Theo dõi An An Hoa Ngữ để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

- 好好努力-天天向上-

Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo nhé. 

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK