nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

DIỄN TẢ SỰ PHỦ ĐỊNH HOÀN TOÀN TRONG TIẾNG TRUNG

Đăng lúc 11:21:21 02/06/2022

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Bài này chúng ta cùng học về một số từ, cặp từ thể hiện quan hệ nguyên nhân, kết quả nhé.

 

Khi muốn diễn tả sự phủ định hoàn toàn bằng tiếng Trung, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc:

一 + lượng từ + 也/都 + 不/没 + động từ

Ví dụ:

我一块蛋糕也不想吃。/ Wǒ yīkuài dàngāo yě bùxiǎng chī/

Mình không muốn ăn miếng bánh kem nào.

小红一杯咖啡也没喝。/ Xiǎo hóng yībēi kāfēi yě méi hē/

Tiểu Hồng không uống ly cà phê nào.

Một số trường hợp có thể thay “一 + lượng từ bằng”一点

Ví dụ:

我一点时间也没有,怎么去旅游?/ Wǒ yīdiǎn shíjiān yě méiyǒu, zěnme qù lǚyóu/

Mình không có chút thời gian nào, sao mà đi bơi được.

小孩一点饭也不想吃。 / Xiǎohái yīdiǎn fàn yě bùxiǎng chī/

Đứa trẻ không muốn ăn tí cơm nào.

Khi vị ngữ là tính từ, ta dùng cấu trúc “一点儿也/都 + 不 + tính từ” để phủ định hoàn toàn:

Ví dụ :

小王一点儿也不胖。/ Xiǎo wáng yīdiǎner yě bù pàng./

Tiểu Vương không mập chút nào.

北方一点儿也不冷。/ Běifāng yīdiǎner yě bù lěng./

Miền Bắc không lạnh chút nào

 


- 好好努力-天天向上 -

Theo dõi An An Hoa Ngữ để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK