nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

DÙNG CHỮ 了 NÓI VỀ QUÁ KHỨ TRONG TIẾNG TRUNG

Đăng lúc 08:29:35 24/08/2022

Chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi bài viết cùng bạn học tiếng Trung, được thực hiện bởi An An Hoa Ngữ.

Hôm nay chúng ta học cách nói về chữ bằng chữ 了 ha

 

Khi dùng 了ở cuối câu thì chúng ta đang tập trung vào mô tả hành động, hành động này đã xảy ra.

TH1: Chủ ngữ+ từ chỉ thời gian+ động từ + tân ngữ + 了

1. 我上个月去美国了。

/Wǒ shàng gè yuè qù měiguóle./

Tháng trước mình đã đi Mỹ

2. 我上午去 健身房了。

/Wǒ shàngwǔ qù jiànshēnfáng le./

Sáng nay mình đã đi phòng gym

TH2: Chủ ngữ + từ chỉ thời gian+ V1 +V2+ tân ngữ +了

3. 我昨天去看电影了。

/Wǒ zuótiān qù kàn diànyǐngle./

Hôm qua mình đã đi xem phim.

4. 我上周去吃火锅了。

/Wǒ shàng zhōu qù chī huǒguōle./

Tuần trước mình đã đi ăn lẩu.

HÌNH THỨC NGHI VẤN:

Chúng ta chỉ cần thêm 吗 ở cuối câu để tạo thành câu hỏi:

1.1你上个月去美国了吗?

2.1你上午去健身房了吗?

3.1你昨天去看电影了吗?

4.1你上周去吃火锅了吗?

 


Theo dõi An An Hoa Ngữ để cập nhật kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Trung mỗi ngày nhé.

- 好好努力-天天向上 -

Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết tiếp theo nhé. 

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK