nhom facebook

DẠY CHÂN THÀNH - HỌC THÀNH DANH

NGỮ PHÁP HSK3: 又.....又.......VÀ 一边....一边.....

Đăng lúc 21:15:42 09/05/2022

NGỮ PHÁP HSK3: 又.....又.......VÀ 一边....一边.....

Cả 2 cấu trúc trên đều được dịch là “vừa...vừa.....”, nếu bạn bị nhầm lẫn thì hãy xem bài viết này của An An Hoa Ngữ nha:

1. Cấu trúc 又 .... 又.....

-Biểu thị 2 tính chất, trạng thái cùng tồn tại

-Sau 又 là tính từ/ động từ

-Ví dụ:

那个女孩又漂亮又热情。/Nàgè nǚhái yòu piàoliang yòu rèqíng/

Cô gái kia vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình.

我姐姐又会唱歌,又会跳舞。/Wǒ jiějiě yòu huì chànggē, yòu huì tiàowǔ/

Chị tôi vừa biết hát, vừa biết nhảy

2. Cấu trúc一边......, 一边.....

-Diễn tả 2 hành động xảy ra cùng lúc, song song với nhau

-Sau 一边là động từ, nếu là động từ đơn âm tiết thì có thể lược bỏ 一

-Ví dụ:

他一边看书,一边听音乐。/Tā yībiān kànshū, yībiān tīng yīnyuè/

Anh ta vừa đọc sách, vừa nghe nhạc

爸爸一边吃苹果,一边看报纸。/Bàba yībiān chī píngguǒ, yībiān kàn bàozhǐ/

Ba vừa ăn táo, vừa đọc báo.

Bạn đã tự tin sử dụng 2 cấu trúc mang cùng ý nghĩa này chưa nè?

0974.818.534

https://zalo.me/0974818534
FACEBOOK